No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
· die reël vir sonder om…/ sonder dat... te kan toepas

At the end of this tutorial you must be able to:
• apply the rules for 'sonder om… / sonder dat…'