No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Na die les moet jy in staat wees om 'n afkorting te kan idenifiseer en die korrekte woord daarvoor te kan neerskryf.