//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die werkblad moet jy in staat wees om:
·    tydwoorde uit te ken en sinne in teenwoordige en verlede tye te verander
At the end of this tutorial you must be able to:
·     recognise  time words and change sentences into present and past tense

Book a free consultation

And let us know how we can help!

+27 10 020 8570

Tell us about yourself

Tell us about the student

Tell us about your needs

Reasons for interest