No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van die werkblad moet jy in staat wees om:
·    tydwoorde uit te ken en sinne in enige tyd te verander

At the end of this tutorial you must be able to:
·      recognise  time words and change sentences into any  tense