//]]>

No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• te kan identifiseer wat die ooreenstemmende faktore in beide sinne is en weet watter betreklike voornaamwoord gebruik moet word om die sinne te verbind

At the end of this tutorial you must be able to:
• identify the common factors in both sentences and know which relative pronoun to use

Book a free consultation

And let us know how we can help!

+27 10 020 8570

Tell us about yourself

Tell us about the student

Tell us about your needs

Reasons for interest