No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die teenoorgestelde betekenis van ‘n woord te kan gee.