No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die leesproses te ken, en noukeurig te kan lees om 'n teks te verstaan en op woordkeuse en taalgebruik te kan fokus.