No toast message specified.

Lees en kyk

Afrikaans

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om met begrip, vrae oor ‘n spotprent te kan beantwoord.