No toast message specified.

Taalstrukture en konvensies

Afrikaans

Aan die einde van hierdie werkblad moet jy in staat wees om :
• die verskillende reëls van hoe om ʼn byvoeglike naamwoord voor ʼn selfstandige naamwoord te verbuig te ken

At the end of this tutorial you must be able to:
• apply all the rules for changing an adjective in front of a noun