No toast message specified.

Luister en praat

Afrikaans

Aan die einde van hierdie oefening moet jy in staat wees om vir 'n toespraaak voor te berei.